cz
de
pl

Náhradový systém

 

Jak to funguje bez náhradového systému

 • Papírová databáze zákazníků  
 • Složité dohledávání kontaktů (zrušení lekcí…)
 • Složité dohledávání informací o zákaznících
 • Papírové vedení kurzů, lekcí a jejich obsazenosti.
 • Neustálý telefonický kontakt
 • Zasílání sms i v ranních hodinách, na cestách…
 • Recepce nestačí řešit telefony
 • Zákazníci se nemohou dovolat
 • Zákazníci jsou nespokojení

 

 

 

 

"NECHCEME ABY REZERVAČNÍ SYSTÉM BYL PARAZITEM VAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK."

"GRAFIKU VÁM PŘIZPŮSOBÍME, SOUČÁSTÍ GRAFIKY JSOU I JEDNODUCHÉ WEBOVÉ STRÁNKY"

 

 

 

Klíčové vlastnosti náhradového systému

 • Skutečná on-line aplikace
 • Zálohování dat
 • Dostupné odkudkoli
 • Snadná instalace
 • Komunikace s aplikací pomocí SMS
 • Databázový systém zákazníků
 • Možnost omluv, náhrad, hlídání lekcí – systém generuje možnosti pouze podle věku a dovednosti.
 • Definovaný čas do kterého se může zákazník omluvit.
 • Jednoduchá ovladatelnost pro zákazníky i uživatele. 
 • Systém je bezúdržbový.
 • Denní aktuality.
 • Chatt.
 • Zápisy z lekcí.
 • Hlídání lekcí.
 • Evidence docházky.
 • Tisk kartiček s omlouvacím kódem a info. kurzu.
 • Kreditový modul.
 • Proč náhradový a rezervační systém Auksys?
 • Finanční úspora
 • Čas nyní věnovaný omluvám a náhradám můžete využít pro rozšíření Vašich podnikatelských aktivit.
 • Minimální telefonování, zasílání sms – získáte nazpět více soukromí.
 • Žádné fronty na recepci.
 • Daná pravidla, které nemůže zákazník porušit.
 • Výhody pro rodiče:
 • V systému mají vlastní kartu dítěte, kde se zobrazuje seznam kurzů a lekcí, do kterých jsou přihlášeni a jejich stav (lekce, zrušeno, omluveno, nebo náhrada).
 • Mohou omlouvat a obsazovat odpovídající náhrady vygenerované systémem. Kalendář zobrazí pouze vyhovující lekce podle věku, dovedností apod. Nelze se tedy přihlásit do neodpovídajícího kurzu.
 • Hlídání obsazených lekcí. Systém upozorní na uvolněnou lekci.
 • Omlouvání a obsazování lekcí prostřednictvím sms a internetu. Sms komunikuje přímo se systémem a nikoli se zaměstnanci

  

Výhody pro recepční

 • Při telefonickém omlouvání, nebo hledání náhrad recepční pouze zadá jméno do systému, který jí automaticky vygeneruje možnosti odpovídající konkrétnímu dítěti.
 • Každý den ráno se zobrazí seznam změn, kdo se omluvil, kdy má kdo jaké náhrady apod.
 • Plavenky, karty pro rodiče se nemusejí vypisovat, systém je vygeneruje sám.

 

Výhody pro instruktorky

 • Seznam denních změn ve svých lekcích.
 • Elektronický zápis a evidence zápisů z lekcí.
 • Snadný přehled o dovednostech každého dítěte, pokud měl jinde náhradu, tak co se nového naučil.
 • V případě suplování, si může instruktorka projít poslední zápisy z předchozích akcí tohoto kurzu.

 

Výše uvedené výhody jsou jen zlomkem možností tohoto systému. 
Nesporné výhody plynou i pro provozovatele, nebo majitele plavacích studií.
Zohledněno je hlavní pravidlo, že systém musí být přehledný, splňovat náročné požadavky rodičů, plavacích studií, mateřských center a hlavně musí být snadno obsluhovatelný.

Systém je dostatečně kvalitní a obsluha velmi jednoduchá i pro uživatele, kteří nikdy s počítačem nepracovali.