cz
de
pl

System zastępczy

Jak to funguje bez náhradového systému

Działanie bez systemu zastępczego

 • Papierowa baza klientów
 • Komplikowane wyszukiwanie kontaktów klienta (anulacja lekcji…)
 • Komplikowane wyszukiwanie informacji o klientach
 • Papierowe prowadzenie kursów, lekcji oraz obecności,
 • Nieustanny kontakt telefoniczny,
 • Wysyłanie sms i w godzinach porannych, na drogach …
 • Recepcja nie nadąża załatwiać telefony
 • Klienci nie mogą się dodzwonić
 • Klienci są niezadowoleni
   
 • NIE CHCEMY, BY SYSTEM REZERWACYJNY BYŁ SZKODNIKIEM NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH
 •  GRAFIKĘ DOSTOSUJEMY, CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ SĄ PROSTE STRONY INTERNETOWE

Kluczowe parametry systemu zastępczego

 • Prawdziwa online aplikacja
 • Archiwacja danych
 • Dostępny gdziekolwiek
 • Komunikacja z aplikacją za pomocą SMS

Możliwość usprawiedliwień, lekcji zastępczych, pilnowanie lekcji – system generuje możliwość tylko według wieku oraz umiejętności.

 • Definiowany czas do kiedy może klient usprawiedliwić się.
 • Proste w używaniu dla klientów oraz użytkowników.
 • System nie wymaga opieki.
 • Każdodzienne aktualności.
 • Chatt.
 • Notatki z lekcji.
 • Pilnowanie lekcji.
 • Ewidencja obecności.
 • Druk notatek z kodem usprawiedliwienia oraz info o kursie.
 • Moduł kredytów.
 • Dlaczego system zastępczy oraz rezerwacyjny Auksys?
 • Zaoszczędzenie finansowe.
 • Czas nie jest poświęcany usprawiedliwieniom oraz lekcjom zastępczym, można wykorzystać dla czynności biznesowych.
 • Minimum telefonowania, wysyłania sms – odzyskasz więcej prywatności.
 • Bez kolejek na recepcji.
 • Dane reguły, które nie może klient przekroczyć.
 • Korzyści dla rodziców.
 • W systemie posiadają własną kartę dziecka, gdzie są widoczne wszelkie kursy oraz lekcje, do których jest dziecko zgłoszone oraz ich stan (lekcja, anulacja, usprawiedliwienie, zastępstwo).
 • Mogą usprawiedliwiać oraz zająć odpowiednie zastępstwa wygenerowane systemem. Kalendarz pokaże tylko lekcje odpowiednie do wieku oraz umiejętności. Nie można dokonać zgłoszenia do nieodpowiedniego kursu.
 • Pilnowanie zajętych lekcji. System uprzedzi o zwolnionej lekcji.

Usprawiedliwienie oraz zajęcie lekcji za pośrednictwem sms lub internetu. SMS komunikuje bezpośrednio z systemem a nie z pracownikami.

Korzyści dla recepcji

 • W przypadku telefonicznego usprawiedliwiania lub pilnowania zastępstw, recepcja wymaga podanie nazwiskao do systemu, który jej automatycznie wygeneruje możliwości odpowiednie dla konkretnego dziecka.
 • Każdy dzień rano jest widoczna lista zmian, kto usprawiedliwił się, kiedy ma kto jakie zastępstwo, itd.
 • Karty pływania, karty dla rodziców nie muszą być wypisywane, system generuje je sam.

Korzyści dla instruktora

 • Lista dziennych zmian w swych lekcjach.
 • Elektroniczny zapis oraz ewidencja wpisów na lekcję.
 • Łatwa lista o umiejętnościach dziecka, jeżeli miał zastępstwo, co nowego nauczyło się.
 • W przypadku zastępstw, instruktor może sobie przejść ostatnie zapisy z ostatniej lekcji kursu.

Wyżej podanej korzyści są ułamkiem możliwości systemu. Niewątpliwe korzyści płyną dla właścicieli centr pływaczych, itd.

Duży nacisk jest dany na regułę, że system musi być przejrzysty, spełniać wymagające kryteria rodziców, studii pływaczych, centr przedszkolnych oraz zwłaszcza musi być łatwy w obsłudze.

System jest dostatecznie jakościowy oraz obsługa prosta i dla użytkowników, którzy nigdy nie pracowali z komputerem.